Når ting blir borte eller ødelagt....

Alt barnet oppbevarer i barnehagen er på eget ansvar. Det dekkes ikke av barnehagen og dens forsikring dersom noe skulle bli borte. Erfaringsmessig er det ikke mye tøy / leker / vogner / akebrett / ski o.l. her som blir borte, men vi anbefaler å ikke ta med ting som har høy verdi - enten følelsmessig eller økonomisk.

Merking av klærne er en forutsetning for at barnet får på seg riktig tøy og sko, samt matpakke når vi er på tur. Dersom vi slipper å gjette hvem som eier hva, frigir dette tid til å kunne gjøre andre og langt hyggeligere ting, det minimerer også sjansen for at ting forsvinner. Det er også fort gjort at foreldre kan få med seg feil klær hjem, men hvis dette er godt merket, kommer det fort tilbake til sin rettmessige eier.

Om barnets eiendeler blir ødelagt p.g.a. skjødesløshet fra barnehagens side, står barnehagen ansvarlig.

Tøy som ikke er merket havner i en gjenglemt kasse i hver avdeling. Vi oppfordrer alle foreldre til regelmessig å sjekke denne kassen. To ganger i året går turen til Fretex.