Bakketoppens visjon og verdier

ROBUSTE BARN VOKSER I TRÆR! Vi i Bakketoppen anerkjenner lekens egenverdi. Som dens profesjonelle beskyttere, gir vi barna mulighet til læring, utvikling, utforsking og styrking av deres selvfølelse og identitet.

I Bakketoppen barnehage mener vi at det er gjennom leken det skjer. Vi anerkjenner dens egenverdi, og skjermer den i respekt for at dette er barnas viktigste arena. 

Rammeplanen stiller også krav til barnas læringsmiljø, og i Bakketoppen mener vi at barna lærer best mens de har det gøy, får erfare selv og ser at det de lærer gir dem mening. Gjennom lekbaserte læringsaktiviteter får barna utviklet sitt bilde av seg selv og det som er rundt dem.

I vårt arbeid mot vår visjon, har vi valgt oss ut et verdisett vi alltid skal ha med oss.

  • Anerkjennelse og respekt
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Rom for vekst

Med dette verdisynet i tankene, har vi også tre metoder vi hovedsaklig jobber ut fra når vi skal nå egne og overordnede mål.

  • Barns medvirkning, medbestemmelse og utforskning
  • Aktive, sensitive, tilstedeværende voksne
  • Lek

Avdelingene har egne mål og tiltak innenfor disse metodene, tilpasset egen barnegruppe.

Vi ønsker at barna våre skal få oppleve mestring, og ved å være i nærkontakt med naturen får de vokse i takt med seg selv og det som gror rundt dem. Naturen er tilrettelagt alle, og byr på utforsdringer og mestringsopplevelser på alle nivå. Ved å være trygg på seg selv, opplever man at man kan bidra til fellesskapet og det sosiale samspillet på en positiv måte.

Robuste barn vokser i trær!