Barnehagens historikk

Bakketoppen Barnehage drives av Barn i Sentrum A/S. Barn i Sentrum eies av Hege Austheim og Anne Karine Johansen som startet opp den private barnehagen fordi de ikke fikk barnehageplass i bydelen og behovet for plasser var stort.

Da det perfekte huset i Bakketoppen kom for salg var det bare å sette i gang. Høsten 2005 fikk vi satt i gang drift i 1.etasje og småbarnsavdelingen med navn ”Røverne” åpnet. Juni 06 ble andre etasje tatt i bruk og de store barna kunne flytte inn til den nye avdelingen som heter ”Folk”.

Bakketoppen Barnehage hadde da 30 barnehageplasser fordelt på 10 små barn og 20 store barn.

25.mai 2009 startet vi Bakketoppen Familiebarnehage i Bakketoppen 21B, også kalt avdeling Knerten. På Knerten gikk det 8 barn i alderen 0-2 år. Målet var å starte ordinær barnehage i hele 21B innen august 2010, og etablere 30 nye plasser i dette huset.

I april 2010 var vår siste storbarns avdeling Kanutten klar. Her startet 18 barn i løpet av våren og høsten 2010. Samtidig ble Knerten gjort om fra familebarnehage til en ordinær avdeling med 9 småbarn og 3 voksne.

Bakketoppen barnehage er ikke lenger en liten barnehage. Vi har i dag 4 avdelinger fordelt på to hus. Vår utvidningsprosess slutter her og vi ser frem til mange spennende år videre i Bakketoppen barnehage.