Grønt flagg i Bakketoppen!

Grønt Flagg er en miljøsertifisering som henvender seg til barneskoler, grunnskoler og videregående skoler. Grønt Flagg tar sikte på å være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen.

Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco-Schoolsordningen som
drives av FEE. Mer enn 15 000 skoler i 36 land i Europa, Afrika og Amerika
deltar.

Cirka 350 skoler og barnehager har Grønt Flagg i Norge og mer enn 35 000
barn og unge arbeider med miljøprosjekter under FEE sin ordning.

Bakketoppen Barnehage er den første barnehagen i Oslo som har blitt
miljøsertifisert av Stiftelsen Fee Norway med grønt flagg. Dette er vi
veldig stolte av!

FEE Norway:

FEE Norway er en ideell privat stiftelse som drives på ikke-kommersiell
basis. Stiftelsen eies av den internasjonale organisasjonen Foundation for
Environmental Education (FEE).

FEE ble stiftet i 1981 og 46 land over hele verden er nå medlemmer i FEE
International.

Stiftelsen Fee Norway arbeider for bærekraftig utvikling med fokus på
miljøopplæring og informasjon.

FEE tilbyr programmer for miljøsertifisering og henvender seg til
barnehager og skoler med programmene Grønt flagg, YRE (Young Reporters for
the Environment) og Lære om skogen.

FEE satser også på miljøvern langs kysten. Her gjelder programmet «Blått
flagg» for badestrender, marinaer og den enkelte båteier.