En miljøbarnehage

Bakketoppen Barnehage er den første barnehagen i Oslo som har blitt miljøsertifisert av Stiftelsen Fee Norway med grønt flagg. Dette er vi veldig stolte av!

Grønt Flagg:

Grønt Flagg er en miljøsertifisering som henvender seg til barneskoler, grunnskoler og videregående skoler.

Grønt Flagg tar sikte på å være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen.

Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco-Schoolsordningen som drives av FEE. Mer enn 15 000 skoler i 36 land i Europa, Afrika og Amerika deltar.

Cirka 350 skoler og barnehager har Grønt Flagg i Norge og mer enn 35 000 barn og unge arbeider med miljøprosjekter under FEE sin ordning.

 

FEE Norway:

FEE Norway er en ideell privat stiftelse som drives på ikke-kommersiell basis.

Stiftelsen eies av den internasjonale organisasjonen Foundation for Environmental Education (FEE).

FEE ble stiftet i 1981 og 46 land over hele verden er nå medlemmer i FEE International.

Stiftelsen Fee Norway arbeider for bærekraftig utvikling med fokus på miljøopplæring og informasjon.

FEE tilbyr programmer for miljøsertifisering og henvender seg til barnehager og skoler med programmene Grønt flagg, YRE (Young Reporters for
the Environment) og Lære om skogen.

FEE satser også på miljøvern langs kysten. Her gjelder programmet «Blått flagg» for badestrender, marinaer og den enkelte båteier.