Syke barn og barnehage

Det kan til tider føles som om barnehagebarn har en egen evne til å suge til seg all smitte nærmiljøet byr på, for så å dele med alle de møter.....

Har du barn i barnehage er det derfor viktig at du følger de rådene som gis av
helsetjenesten lokalt og av helsemyndighetene for å forebygge smittespredning. Som foreldre kan dere bidra til å begrense smitte.

I Bakketoppen Barnehage skal vi ha respekt for foreldrenes arbeidssituasjon, men det er alltid barnas allmentilstand som veier tyngst. Barn kan være syke uten å ha feber, og det kan også være i strålende form og ha høy temperatur. Kommunikasjon mellom barnehage og hjem er viktig. Det er også viktig å tenke smittevern, og her har vi alle et ansvar. Er barnet smittebærer, skal det være hjemme for å unngå spredning.

I forhold til diarè / oppkast er det en ufravikelig regel at skal barnet være hjemme i 48 timer etter siste symptom.

Hyppig håndvask er et svært effektivt og enkelt grep for å begrense smittespredning. Gjør det til en vane at dere vasker hendene til barna før dere går inn på avdelingen, og før dere drar hjem.

Hovedregelen er at febersyke barn og barn med redusert allmenntilstand skal holdes hjemme. Nedenfor følger en oversikt over når barn forøvrig kan gå i barnehagen ved forskjellige sykdommer. Er du i tvil, kontakt behandlende lege.

 Se plakat fra helseetaten Oslo kommune (16.12.2015)