Barnehagen vår

Bakketoppen barnehage er en storfamilie i to hus under ett tak!

Vi i Bakketoppen anerkjenner lekens egenverdi. Som dens profesjonelle beskyttere, gir vi barna mulighet til læring, utvikling, utforsning og styrking av deres selvfølelse og identitet.

Gjennom voksne som er sensitive, aktive og tilstedeværende, møter vi barna på deres største og viktigste arena; i leken. Det er her barna utvikler seg selv, finner og utvikler vennskap, oppdager og utforsker. Ved å være der det skjer sammen med barna, anerkjenne og vise respekt for deres nysgjerrighet og interesser, får deres medvirkning og medbestemmelse en naturlig plass i hverdagen vår. 

Barna våre skal få plass til leken og til kroppslig utfoldelse. Ved å være mye ute, både i egen hage og i nærmiljøet rundt barnehagen, sikrer vi dette. Barna får naturlige utfordringer og mestringsopplevelser etter eget nivå, og selvfølelsen styrkes. Vi vokser i takt med naturen, og utvikler en gjensidig respekt for hverandre.

Barns medvirkning blir tatt på alvor i Bakketoppen, og de voksne er oppmerksomme og aktivt lyttende. Dette tydeliggjøres i alt fra valg av aktiviteter og temaperioder, turdestinasjoner, matlaging, lekegrupper, støttende aktiviteter osv. 

"Naturen er vår største læremester" sa Edvin Thorson. Vi som jobber i Bakketoppen tror på det, og setter natur, helse og miljø høyt på dagsorden. Vi er stolte av at vi var første barnehage i Oslo med miljøsertifiseringen fre FEE. Det betyr at vi jobber aktivt med miljøvern og har ansatte med utvidet kompetanse på området. Dette er ikke bare et satsningsområde eller temaarbeid, det er noe vi "bare gjør".