Parkering i Bakketoppen

Bakketoppen er en villavei på Nordtrand som stadig får økt trafikk p.g.a utbygginger i nabolaget. Det betyr at vi må ta hensyn når vi skal hente og levere barn i Bakketoppen Barnehage, slik at vi ikke skaper farlige situasjoner. Husk at vi er en miljøbarnehage og aksepterer ikke biler på tomgang.

Bakketoppen Barnehage har et stort område for korttidsparkering, så benytt først og fremst plassen foran hovedinngangen. Her ønsker vi at dere rygger inn, slik at dere slipper å rygge ut i Bakketoppen. Er det fullt, har vi også mulighet til å parkere langs gjerdet. 

Det er mange som henter og leverer samtidig, så ser dere godt for. Husk at små barn kan "poppe frem".

PS: Dersom dere står i Bakketoppen og vil snu, må dere bruke offentlig vei eller
vår egen parkeringsplass til dette. Vi må ikke snu på naboens tomt!