Syke barn og barnehage

Det kan til tider føles som om barnehagebarn har en egen evne til å suge til seg all smitte nærmiljøet byr på, for siden å dele dem med alle de møter.....

Har du barn i barnehage er det derfor viktig at du følger de rådene som gis av
helsetjenesten lokalt og av helsemyndighetene for å forebygge smittespredning. Som foreldre kan dere bidra til å begrense smitte.

I Bakketoppen Barnehage har vi på foreldremøte blitt enige om at barn skal ha en feberfri dag hjemme dersom barnet har/- hatt feber. Dette er fordi feberen ofte stiger i løpet av dagen. I forhold til diarè / oppkast skal barnet være hjemme i 48 timer etter siste diare/oppkast.

Hyppig håndvask er et svært effektivt og enkelt grep for å begrense smittespredning. Gjør det til en vane at dere vasker hendene til barna før dere går inn på avdelingen, og før dere drar hjem.

Hovedregelen er at febersyke barn og barn med redusert allmenntilstand skal holdes hjemme. Nedenfor følger en oversikt over når barn forøvrig kan gå i barnehagen ved forskjellige sykdommer. Er du i tvil, kontakt behandlende lege.

 Se plakat fra helseetaten Oslo kommune (16.12.2015)