Søke plass i Bakketoppen Barnehage

Barnehagen er med i samordna opptak i Oslo Kommune. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.mars.

Opptaksmyndighet er tillagt eier, men opptaket skjer via bydel Nordstrands opptakssystem. I henhold til § 13 i Lov om barnehager har barn med funksjonshemminger og barnevernsbarn fra bydel Nordstrand fortrinnsrett til plass i barnehagen.

Prioriteringslisten ut over dette ser slik ut:

a: Ansattes barn

b: Barnehagen har 8 plasser til disposisjon for bedrifter i bydel Nordstrand eller bedrifter som har behov for barnehageplass til ansatte bosatt i bydel Nordstrand. Plassene kan benyttes av bedriftene som gjennom vesentlig forskudd eller innskudd bidrar til stabilitet i økonomien. Bedrifter som disponerer disse plassene har rett til innsyn i barnehagens drift. Opptak gjøres umiddelbart så fort en plass blir ledig.

c: Søsken

d: Bydelens liste med fortinn for barn i nærmiljøet. Av miljø- og trafikalhensyn ønsker vi å belaste veinettet rundt barnehagen vår minst mulig og velger først og fremst barn hvor foreldre allikevel går/ kjører i Bakketoppen/Munkerudveien for å komme seg på jobb. Er det flere barn på samme alderstrinn/kjønn som bor innenfor dette nærmiljøet vil vi trekke mellom kandidatene.Forut for dette kan alder og kjønn legges til grunn for best mulig sammensetning av barnegruppen.

 

Vil du vite mer om opptak kan du trykke på linken under:

http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/soke_og_bytte_barnehage/