Barnehagen vår

I Bakketoppen Barnehage skal det være godt å være for både store og små. Vi er opptatt av å ha det gøy sammen, lære sammen, le sammen og undre oss sammen.

I Bakketoppen barnehage er vi opptatt av å utvikle gode samhandlingsprosesser mellom barn og voksne i lek og læring. Gjennom dialog med foresatte har barnehagen mulighet til å se familienes ulike behov. 

Barna skal også være med på å påvirke innholdet i vår barnehage. Barnas initiativ og forslag skal ha en viktig plass i barnehagehverdagen.Vi ser barns medvirkning på to måter. Det ene er i større tema- og prosjektarbeid, og det andre er i det hverdagslige og her-og-nå situasjoner. Når det gjelder tema- og prosjektarbeid observerer vi hva barna er opptatt av og interesserte i. På bakgrunn av dette, og gjennom samtaler med enkeltbarnet og samtaler i grupper, legger vi et grunnlag for en utarbeidelse av et opplegg. Barnas stemme blir også hørt underveis i tema- og prosjektperioden, og på denne måten er barna delaktige under hele prosessen fra start til mål.

"Naturen er vår største læremester" sa Edvin Thorson. Vi som jobber i Bakketoppen tror på det, og setter natur, helse og miljø høyt på dagsorden. Vi er stolte av at vi var første barnehage i Oslo med miljøsertifiseringen fre FEE. Det betyr at vi jobber aktivt med miljøvern.