Parkering i Bakketoppen

Bakketoppen er en villavei på Nordtrand som stadig får økt trafikk p.g.a utbygginger i nabolaget. Det betyr at vi må ta hensyn når vi skal hente og levere barn i Bakketoppen Barnehage, slik at vi ikke skaper farlige situasjoner. Husk at vi er en miljøbarnehage og aksepterer ikke biler på tomgang.

Bakketoppen Barnehage har et stort område for korttidsparkering så benytt først og fremst plassen foran hovedinngangen, og her skal dere rygge inn slik at dere slipper å rygge ut i Bakketoppen. Er det fullt har vi skråparkering langs med gjerdet. Om alle parkerer på skrå får vi plass til flest mulig biler. Barnehagens tomtegrense går ut til midten av veien.

PS: Dersom dere står i Bakketoppen og vil snu må dere bruke offentlig vei eller
vår egen parkeringsplass til dette. Vi må ikke snu på naboens tomt!