Fagområdene - og hvordan vi tilnærmer oss dem

Rammeplanen legger føringer for barnehagens innhold. "Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter" (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold).

Rammeplanen har delt opp barnehagens innhold i 7 fagområder. Her er noen eksempler på hvordan vi kan jobbe med de ulike fagområdene. Hvor mye vekt vi legger på hver aktivitet kommer an på barnegruppens interesser.

Fag-område Kommunikasjon, språk og tekst Kropp,bevegelse og helse 

Kunst, kultur og kreativitet 

Natur,miljø og teknikk  Etikk,religion og filosofi  Nærmiljø og samfunn  Antall, rom og form 
Hvordan vi jobber Kroppsspråk

Tekstskapning

Lese bøker/historier

Lytte

Forstå

Gjenfortelle

Kroppsdeler

Sanser

Organer

Kroppskontroll

Fin/grov-

motorikk

Bevegelsesleker

Ballspill

Skigåing

Klatring

Sykling

Kosthold

Kunnskaper

Skaperglede

Sangglede

Eventyr

Teater

Opplevelse

Kreativitet

 Kunnskap om årstider/dyr

Kildesortering

gjenvinning

Rusken-aksjon

Utelek

Bål/spikking/

Klatring

Naturlover

Brannvern

Respekt for

naturen

 Følelser

Inkludere andre

Likeverd

Konfliktløsning

Empati/vennskap

Folkeskikk

Turtaking

Trafikk

Tarkus

Kirkebesøk

Turplassene våre

Lokal historie

Likestilling

Telle

Klassifisere

Avstand

Spill

Terning

Kort