Nyhetsarkiv

  • HOVEDOPPTAK

    Minner om at søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.
    I år har Bakketoppen 12 ledige plasser på småbarnsavdelingene, og 2 ledige plasser på storebarnsavdelingene.

  • Årsplan

  • Datoplan 2019-2020