HOVEDOPPTAK OG TIDLIG TILVENNING

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars. I år har Bakketoppen 12 ledige plasser. De fleste barna i nabolaget tilbringer dagene sine i Bakketoppen barnehage. Vedtektene sier at barn fra nabolaget skal prioriteres ved opptak, etter barn som har krav til plass i bydelens barnehager etter Barnehagelovens § 13. Plass søkes gjennom kommunens søknadsportal.

Vi ser på oss selv som en storfamilie hvor alle barn, foreldre og ansatte føler eierskap til barnehagen. Det er en populær møteplass i nabolaget, og et fint sted å bygge nettverk før skolestart.

Etter at dere har fått tildelt plass i mars / april, kan vi planlegge starten på barnehagekarriæren for deres kjære små. Vi mener at lang tilvenning gir trygge barn og foreldre, og tilbyr jevnlige besøk i barnehagen fra mai. Dette er korte besøk hvor barn og foreldre hele tiden er sammen. Vi ønsker at dere skal bli kjent med personalet, uteområdet og lokaler. Kjenne på stemningen, møte andre foreldre og få besvart spørsmål. På denne måten er vi alle bedre forberedt til oppstart i august.

Tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode, både for barn og foreldre. Barnets første tid i barnehagen skal være preget av trygghet og tilknytning. Vi tenker det er viktig å sette av godt med tid for å sikre en trygg og god start. Det er dere foeldre som kjenner barna deres best, og sammen finner vi ut av hva som er best for deres barn.

Ring oss gjerne hvis det er noe dere lurer på.