Kanutten

Velkommen til Kanutten!

Velkommen til Kanutten.

Vi er en storbarnsavdeling med 18 barn og 3 voksne. Vi holder til i 2.etasje i det grønne huset. Avdelingen består av tre rom og et kjøkken. Vi deler oss ofte i mindre grupper på disse rommene, og har ulike aktiviteter som lese, spill og lekegrupper. Det ene rommet skal nå innredes som kjøkken/cafè/butikk, for å stimulere til mere rollelek på tvers av alder og kjønn. Vi har flere turdager i uken, og vi bruker nærmiljøet mye. I tillegg reiser vi kollektiv for å komme oss ut i marka, til Oslo øyer eller til biblioteket. Vi har et godt samarbeid med Folk, og drar ofte på tur sammen.

Se barnehagens årsplan og avdelingens periodeplaner for mer info om pedagogisk innhold.

Hilsen Kanutten