HOVEDOPPTAK

Minner om at søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars. I år har Bakketoppen 12 ledige plasser på småbarnsavdelingene, og 2 ledige plasser på storebarnsavdelingene.